duymadım
 

SadeceTürkçeCaz
özlem
Tünel-taksim
özlem
21 Temmuz 2011
İstanbul

 

gazi mustafa kemal atatürk, 1 kasım 1934, meclis açılış konuşması: 

’arkadaşlar! güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. bu yapılmaktadır, ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan türk musikisidir. (alkışlar). bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi ve kavrayabilmesidir. bugün dinletilmeye çalışılan musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. bunu açıkça bilmeliyiz. (bravo sesleri, alkışlar). ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerektir. ancak bu şekilde türk ulusal musikisi yükselebilir ve evrensel musiki içinde yerini alabilir. kültür işleri bakanlığı’nın buna değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim.’

 

2 kasım 1934, anadolu ajansı:

’dahiliye vekaleti bugün büyük millet meclisi’nde gazi hazretlerinin alaturka musiki hakkındaki irşadlarından ilham alarak bu akşamdan itibaren radyo programlarından alaturka musikinin tamamen kaldırılmasını ve yalnızca garp tekniğine vakıf sanatkarla tarafından çalınmasını alakadarlara bildirmiştir.’

 

aktaran: tolga tüzün, ’atatürk’ün sevmediği şarkılar’, altüst dergisi, sayı 3, eylül 2011

 

 

 
Get the Flash Player to see this player.
 

yukarı

 

a n k a r a